Hoe richt je een vzw op?

Een vzw moet een doordachte keuze van meerdere partijen zijn en geen beslissing die eventjes halsoverkop genomen word. Want, een vzw is niet zomaar een vereniging. Een vzw betekent een Vereniging Zonder Winstoogmerk, wat wil zeggen dat je een belangeloos doel nastreeft. Je mag winstgevende activiteiten uitoefenen, op voorwaarde dat de eruit voortvloeiende winsten volledig worden gebruikt voor de verwezenlijking van het belangeloze doel.

Maar, hoe begin je hier nu aan?

Stap1: Statuut opmaken

Je moet minstens met 3 zijn om een vzw op te richten. Die zijn dan de effectieve leden van de vereniging. Daarna kun je pas de statuten of grondbeginselen van de organisatie bepalen. De statuten moeten aan bepaalde verplichte bepalingen voldoen, o.a. de naam van de vzw, de maatschappelijke zetel, het belangeloos doel, info over de leden zoals wie wat is en doet.

Stap2: Dossier bij Rechtbank van Koophandel

Elke vereniging moet zich melden bij Rechtbank van Koophandel die een verenigingsdossier bijhoudt. Daarvoor moeten enkele documenten op de griffie van Rechtbank van Koophandel worden neergelegd alvorens de vereniging echt van start kan gaan.

-Origineel exemplaar van de statuten, ondertekend door alle leden

-De akten betreffende de benoeming van de bestuursleden

-Indien er een dagelijks bestuur, een gemachtigd vertegenwoordiger of een commisaris aangesteld word dan moeten de akten betreffende hun benoeming ook neergelegd worden bij de griffie

Stap3: Publicatie van het Belgisch Staatsblad

Zodra het dossier op de griffie bij de Rechtbank van Koophandel is neergelegd, heeft de vzw de rechtspersoonlijkheid verworven, maar moet dit nog bekend gemaakt worden. Die taak neemt de griffie op zich van zodra je verenigingsdossier is neergelegd. Dit zodat de vzw tegenstelbaar gemaakt is ten opzicht van derden. Dat wil zeggen dat derden vanaf nu rekening moeten houden met de vzw als rechtspersoon.

 

Bron foto

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *